IT教程 | 加入收藏 | 简体 | 繁体
Html教程:Html教程Css教程浏览器兼容手机HtmlBootstrap
当前位置: 首页 > Html+Css > Html教程

Web网页中嵌入百度影音播放器的代码实例讲解

2013-03-22来源:[www.121ask.com]热度:0℃ 【字体:

Web网页中嵌入百度影音播放器的代码实例讲解,请看下面网页播放器,百度影音插入的代码教程。

<body>
<div>
    <script type="text/javascript" language="javascript">
        var BdPlayer = new Array();
        BdPlayer['time'] = 8; //缓冲广告展示时间(如果设为0,则根据缓冲进度自动控制广告展示时间)
        BdPlayer['buffer'] = 'http://player.baidu.com/lib/show.html?buffer'; //贴片广告网页地址
        BdPlayer['pause'] = 'http://player.baidu.com/lib/show.html?pause'; //暂停广告网页地址
        BdPlayer['end'] = 'http://player.baidu.com/lib/show.html?end'; //影片播放完成后加载的广告
        BdPlayer['download'] = 'http://dl.client.baidu.com/BaiduPlayer/BaiduPlayer1.0.22.39.exe'; //播放器下载地址
        BdPlayer['width'] = 800; //播放器宽度(只能为数字)
        BdPlayer['height'] = 550; //播放器高度(只能为数字)
        BdPlayer['showclient'] = 1; //是否显示拉起拖盘按钮(1为显示 0为隐藏)
        BdPlayer['url'] = 'http://172.28.138.116:8000/j1/players/../videos/rmvb/test.rmvb'; //当前播放任务播放地址
        //bdhd://92448883|E828039EFE786AD7CFB0E7E4222C96F6|百度新首页.flv
        BdPlayer['nextcacheurl'] = 'bdhd://258153089|948E0EB38A2DFA1AF7D1B488E86AFFDD|还珠格格之燕儿翩翩飞02.HDTV.rmvb'; //下一集播放地址(没有请留空)
        BdPlayer['lastwebpage'] = 'http://player.baidu.com/lib/eg.html?1'; //上一集网页地址(没有请留空)
        BdPlayer['nextwebpage'] = 'http://player.baidu.com/lib/eg.html?2'; //下一集网页地址(没有请留空)
    </script>
    <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://player.baidu.com/lib/player.js" charset="utf-8"></script>
    </div>
</body>

以上IT文章《Web网页中嵌入百度影音播放器的代码实例讲解》由名客技术网[www.121ask.com]提供阅读!
推广信息
推广信息
名客技术网是一个免费为广大IT技术人员提供IT教程,绿色软件,asp/php/jsp/java/net等实例视频教程,CMS教程,破解软件下载以及学习相关源码、知识的IT网站。
名客技术网如果无意之中侵犯了您的版权,请来电告知,本站将在3个工作日内删除 QQ:175352796
Copyright 2011-2017 Powered by 121ASK.COM, All Rights Reserved.
备案号:鄂ICP备11013833号-3